Ekipi Ynë

AFI ka një skuadër të zgjedhur drejtuesish dhe ekspertësh, njohës të mirë të instrumentave financiare dhe të financimit, me një eksperiencë dhe bagazh të spikatur në njohjen e karakteristikave të tregut, zhvillimeve të tij,  kërkesave të klientëve, përshtatjen dhe strukturimin e produkteve financiare me nevojat e tyre.