Shërbime Këshilluese Financiare

Shërbime këshilluese mbi produktet e duhura financiare bazuar në performancën financiare dhe menaxheriale të klientit, më konkretisht:

  • Studimet e fizibilitetit financiar;
  • Asistencë në strukturimin dhe Ristrukturimin e kredisë;
  • Ndihmë për financim tregtar;
  • Sherbime Këshilluese në marrëveshje të ndryshme të tregtisë;
  • Shërbime të tjera këshilluese.