Capital Power, Human Values

Në thelb të aktivitetit tonë qëndron fleksibiliteti, bashkëpunimi, transparenca dhe përgjegjësia e mbarëvajtjes së cdo shërbimi që ne ofrojmë nëpërmjet profesionalizmit dhe sigurisë së larte, të cilat na udhëheqin në përmbushjen e suksesshme të kërkesave të klientëve tanë.
Ne besojmë në fuqinë monetare nëpërmjet vlerave sublime humane si një mjet i fuqishëm drejt suksesit.

Leasing Institution

Qira Financiare (Leasing)

Factoring Institution

Faktoring

Loan Institution

Të gjitha format e kredidhënies

Accounts Receivable

Administrimi i Llogarive të Arkëtueshme

Finacial consulting

Shërbime Këshilluese Financiare

Misioni Ynë

Misioni ynë është të ofrojmë nivelin më të lartë të shërbimeve bashkohore financiare në një mënyrë miqësore dhe profesionale, me qëllim nxitjen e progresit të biznesit dhe përdorimin me zgjuarsi të instrumentave monetare.

Check our special Deals!

Përllogarisni këstet tuaja të Qirasë Financiare

Dëshironi të dini vlerën e pagesës mujore të Qirasë Financiare? Përdorni këtë përllogaritës për të llogaritur këstin tuaj mujor duke klikuar ‘’Përllogarit’’ më poshtë.

year(s)

Your total monthly payment

Principal & Interest

Partnerët

Ford Auto Leasing
Mektrin Auto Leasing
AutoStar Auto Leasing
Opel Auto Leasing
Hyundai Auto Leasing
Porshe Auto Leasing
Auto Leasing
Peugeot Auto Leasing
Citroen Auto leasing
Citroen Auto leasing
Iveco Auto Leasing
Auto Master Auto Leasing
Segment Auto Leasing
Artinel Kia Auto Leasing
Tata Motors Auto Lease
sqAL