Home 9 Shërbime Këshilluese Financiare

Shërbime Këshilluese Financiare

AFI ofron gjithashtu ekspertizë financiare në kuadër të gamës së aktiviteteve të ofruara në formë Konsulence Financiare, duke realizuar me përpikmëri vizionin e klientëve tanë nëpërmjet cilësisë së garantuar dhe zgjidhjeve të zgjuara.

Shërbime Këshilluese Financiare

Nëpërmjet Shërbimeve Këshilluese, AFI ofron:

  • Studimet e fizibilitetit financiar;
  • Asistencë në strukturimin dhe Ristrukturimin e Kredisë;
  • Ndihmë për financim tregtar;
  • Shërbime Këshilluese në marrëveshje të ndryshme të tregtisë;
  • Shërbime të tjera këshilluese;
sqAL