Home 9 Shoqëria

Rreth Nesh

Cilët jemi dhe ku po shkojmë?

Albanian Financial Institution (AFI) është kompani me kapital privat, liçensuar nga Banka e Shqipërisë si Institucion Financiar Jo-Bankë me numër liçense 39 në vitin 2016, i cili do të ofrojë

  • Të gjitha format e kredidhënies
  • Qira Financiare (Leasing)
  • Faktoring
  • Administrimi i Llogarive të Arkëtueshme
  • Shërbime këshilluese financiare

Qëllimi ynë është të shndërrohemi në zgjedhjen e parë të zgjidhjeve financiare për klientët tanë duke ndërtuar marrëdhënie afatgjata dhe të qëndrueshme me anë të cilësisë së shërbimeve tona, eksperiencës dhe njohurive për të ofruar zgjidhje jo vetëm të dobishme, por të suksesshme dhe inovatore.

Misioni ynë është të ofrojmë nivelin më të lartë të shërbimeve bashkohore financiare në një mënyrë miqësore dhe profesionale, me qëllim nxitjen e progresit të biznesit dhe përdorimin me zgjuarsi të instrumentave monetare.

Strategy

Strategjitë më të fundit

Puna e madhe nuk ndodh rastësisht.

Afi Goal

Eksperiencë e vërtetë

Ne jemi një ekip shumëdisiplinor me mbi 10 vjet përvojë lider në biznes dhe këshillim financiar.

Thinking

Mendojmë ndryshe

Pse të ndiqni gjurmët e firmave të tjera kur një rrugë më e mirë ekziston kaq qartë

sqAL