Home 9 Qira Financiare për Automjete

Qira Financiare për Automjete

Termat & Kushtet

Qira Financiare per Biznes:

Lloji i aseteve

Automjete dhe mjete të lehta

Maturimi (muajt)

24-60

Norma e interesit

y Euribor+4%, min 6%

Parapagim

max 90%

Monedha

EUR, ALL, USD

Komisioni administrativ

min 1%

Lista e dokumentave për Biznes:

  1. ID e vlefshme (Passport, ID Card) të administratorit/toreve të kompanisë;
  2. Certifikate Regjistrimi nga QKR , statusi i kompanise dhe dokumenta të tjera ligjore;
  3. Pasqyrat Financiare të audituara së paku një vit, dhe infomacion financiar për vitin aktual;
  4. Licence Biznesi, lëshuar nga autoritetet respektive;

Qira Financiare për Individë

Lloji i aseteve

Automjeti

Maturimi (muajt)

24-60

Norma e interesit

y Euribor+4.6%, min 6.75%

Parapagim

max 90%

Monedha

EUR, ALL, USD

Komisioni administrativ

min 1%

Lista e dokumentave për Individë:

  1. ID e vlefshme(Pasaporte/Karte identiteti);
  2. Certifikate Familjare
  3. Vërtetim pune, ku të jetë përmendur paga bruto, pozicioni i punës dhe kohëzhgjatja;
  4. Statement nga Banka për 6 muajët e fundit;
  5. Patentë

Si funksionon?

1

Zgjidh automjetin

AFI bashkëpunon me të gjithë Konçensionarët

2

Përllogarit kestin

Mund të përdorni kalkulatorin në Website

3

Plotëso të dhënat

Emër/Mbiemër/Adresë/Numër Telefoni

Mund të lini një mesazh me çmimin dhe detajet e automjetit që dëshironi

4

Do t’ju kontaktojmë

Ju do të kontaktoheni nga stafi i AFI

sqAL