Home $ Qira Financiare për Makineri dhe Pajisje

Qira Financiare për Makineri dhe Pajisje

Termat & Kushtet

Qira Financiare per Biznes:

Lloji i aseteve

Makineri dhe pajisje

Maturimi (muajt)

24-72

Norma e interesit

y Euribor+4,5%, min 6,5%

Parapagim

max 75%

Monedha

ALL, EUR, USD

Komisioni administrativ

min 1%

Lista e dokumentave për Biznes:

  1. ID e vlefshme (Passport, ID Card) të administratorit/toreve të kompanisë;
  2. Certifikate Regjistrimi nga QKR , statusi i kompanise dhe dokumenta të tjera ligjore;
  3. Pasqyrat Financiare të audituara së paku një vit, dhe infomacion financiar për vitin aktual;
  4. Licence Biznesi, lëshuar nga autoritetet respektive;
sqAL